TERMS AND CONDITIONS

Handelsbetingelser

---- English Version below ----

Firmanavn: TIME'S UP
Juridisk navn: TIME'S UP ApS
Firma type: Aps
CVR no.: 32162150

Adresse: Krystalgade 4, 1172 Copenhagen K, Denmark

Officiel E-mail adresse: info@timesupshop.com

Officiel web-side: www.timesupshop.com

Nedenstående handelsbetingelser relaterer sig til brugen af Timesupshop.com lokaliseret på Internet adressen http://www.timesupshop.dk. Betingelserne vedrører også køb foretaget på Timesupshop ligeledes lokaliseret på Internet adressen http://timesupshop.dk

De personlige informationer du videregiver til Timesupshop vil udelukkende blive brugt til at opfylde Timesupshops forpligtigelser og sikre dig den bedste service. Et statistisk system der indsamler information bruges på www.timesupshop.com til at hjælpe os med at danne et billede af antal besøgende på vores web-side. Den statistiske information bruges til at optimere web-sidens brugervenlighed og funktionalitet.
For at du som kunde kan foretage køb på www.timesupshop.com skal du registrere følgende oplysninger:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-mailadresse

Disse oplysninger registreres og bliver opbevaret af Time's Up Aps i 5 år hvorefter de slettes. Informationerne registreres for at kunne levere din bestilling til den korrekte adresse. Når vi indsamler disse informationer via vores hjemmeside gøres dette udelukkende med dit samtykke. Alle ansatte hos Time's Up ApS har adgang til disse informationer.

Informationerne videregives til forsendelsesfirmaet for at sikre aflevering. Ingen omtålelig data videregives. Som registrant hos Time's Up ApS har du i følge Persondataloven juridisk ret til at få oplyst hvilke oplysninger der opbevares. Forespørgseler i forbindelse hermed bedes rettet til Time's Up ApS via Email til info@timesupshop.com.

Hvis du ønsker at ophøre din tilmelding til Timesupshop bedes du kontakte os via E-mail til info@timesupshop.com

Sikkerhed

For at sikre dine personlige informationer bruger Timesupshop ’Thawte Web Server SSL Certificates’ til at krypterer information der udveksles til og fra vores hjemmeside under registrering og check-out. I bestillingssituationen kan du checke sikkerhedens validitet ved at klikke på padlock ikonet der viser sig i URL’en hvis du har aktiveret SSL.

Disclaimer/Ansvarsfraskrivelse

Det er vores mål at hjemmesiden altid er tilgængelig, men vi kan ikke garantere dette.

Timesupshop kan ikke garantere at alle produkter til salg er tilgængelige når du foretager din ordre. I det tilfælde at et produkt ikke længere er til rådighed efter din bestilling, vil du blive kontaktet per E-mail kort tid efter.

Grundet din computer skærms (farve)indstillinger kan de viste produkter afvige fra deres egentlige farve. Timesupshop kan ikke blive holdt til ansvar for dette.

Priser

Alle priser på Timesupshop er i Euro. Prisen på hvert produkt inkluderer IKKE forsendelsesomkostninger, men inkluderer den danske moms efter brugtmomsordningen.

Prisændringer

Timesupshop forbeholder sig retten til at ændre prisen på de solgte produkter. Prisen på produkterne er gældende i den specifikke periode hvor ordren foretages.

Betaling

Timesupshop tager imod betalingskortene VISA, Mastercard og Dankort. Det samlede beløb hæves når ordren sendes af sted.

Ordrebekræftelse

Du vil modtage en ordre bekræftelse per E-mail kort tid efter du har foretaget din bestilling.

Forsendelsesbekræftelse

Din ordre vil blive sendt af sted indenfor 8 dage efter du har foretaget din bestilling. Så snart din ordre er blevet afsendt, vil du modtage en forsendelses bekræftelse per E-mail. Denne bekræftelse vil indeholde information om hvilket forsendelsesfirma der leverer forsendelsen samt et pakkenummer. For at blive registeret som bruger hos Timesupshop kræver vi din personlige adresse oplyst. Hvis du ønsker at leveringen skal foregå til en anden adresse end din personlige adresse skal du gøre opmærksom herpå når du afslutter din bestilling på Timesupshop.

Forsendelser indenfor Danmark

Bestillinger indenfor Danmark sendes med PostDanmark. Så snart du har modtaget forsendelses bekræftelsen vil på via dit pakkenummer kunne følge pakkens forløb på PostDanmarks hjemmeside (www.postdanmark.dk/tt). Afhængig af størrelsen af forsendelsen samt din tilstedeværelse på leveringsadressen, vil du modtage din bestilling i postkassen eller blive bedt om at afhente den på dit lokale Posthus.

Forsendelser udenfor Danmark

Internationale bestillinger bliver sendt med UPS og kan spores via dit trackingnummer som står nævnt i forsendelses bekræftelsen, på www.ups.com. Eftersom UPS forlanger en underskrift for at levere forsendelsen, kræver det at du er tilstede på den angivne leveringsadresse. Vær opmærksom på at UPS ikke kan levere til P.O. bokse.

Transittider

Vi efterstræber at sende bestillinger af sted hurtigst muligt og som kunde kan man forvente at modtage ens ordre senest 2 uger (14 dage) efter at have modtaget ordre bekræftelsen. Danske ordre vil blive afleveret 1-3 dage efter du har modtaget din forsendelses bekræftelse. Internationale ordre vil blive afleveret 1-5 dage efter du har modtaget din forsendelses bekræftelse.

Valuta

Timesupshop kan ikke tage ansvar for eventuelle kurs ændringer ligesom vi ej heller kan blive holdt til ansvar for hvilket beløb din bank forlanger for at veksle Euro til anden valuta.

Ombytning, returnering og refundering

Som kunde har du ret til at returnere din ordre, eller dele af din ordre, indenfor 2 uger (14 dage) efter du har modtaget denne under betingelse af at varerne er i samme stand som ved modtagelse. Udover at være prøvet på for at sikre at størrelsen er korrekt, skal varerne være ubrugte. Hvis der er slitage der antyder at varerne er blevet brugte på en sådan måde at det forringer værdien af produktet mister du som kunde din ret til at returnere. For visse varer udgør original emballagen en del af produktets værdi (for eksempel en sko boks for et par sko) hvorfor de samme regler gælder for emballagen som for selve produktet.

Når du gør brug af din ret til at returnere en varer betaler du selv forsendelses omkostningerne. Vedlæg venligst den fremsendte kvittering eller kopi af samme med navn, adresse og ordre nummer. Hvis du ønsker at bytte din ordre noter da venligst hvilken størrelse du ønsker i stedet. Ydermere vil vi bede dig overføre de pålagte forsendelses omkostninger (10 Euro for Danmark, 20 Euro for Europa, 30 Euro for resten af verden) til vores konto der står nævnt i regningen, for yderligere forsendelse. Hvis du ønsker at få pengene tilbage, noter da venligst dine konto oplysninger (registrerings- og kontonummer for danske kort. Iban, BIC/Swift og kontonummer for udenlandske kort ).

Timesupshop kan ikke blive holdt ansvarlige hvis din forsendelse forsvinder under returneringen. Refunderinger for returnerede forsendelser vil blive behandlet hurtigt muligt og senest 30 dage efter vi har modtaget din returforsendelse.

Kontaktinformation til kunde service

Hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte os per mail: info@timesupshop.com

Senest opdateret 2017-07-14

Terms & Conditions

Company name: TIME'S UP
Legal name: TIME'S UP ApS
Type of company: Aps
CVR no.: 32 16 21 50

Year founded: 2004

Address: Krystalgade 4, 1172 Copenhagen K, Denmark

Official e-mail address: info@timesupshop.com
Official web-site: timesupshop.com

The terms and conditions below regulate the use of Timesupshop localized on web address http://www.timesupshop.com. The terms and conditions below also regulate the sales carried out on the Timesupshop localized on web address http://timesupshop.com

Privacy

The personal information you forward to Timesupshop will only be used in order to fulfill the undertakings Wood Wood Store have and to assure you the best service. A statistical log system is used at www.timesupshop.com, gathering information to help create a statistical picture of the no. of visitors and hits to the web-site. The log system is used as a means of optimising the web-site for user friendliness and functionality.

In order for you, as a customer, to make a purchase of goods at www.timesupshop.com you must register the following information:

  • Name
  • Address
  • Tel. No.
  • E-mail address

These information are registered and kept with Time's Up Aps for 5 years before being deleted. The information is being kept for the purpose of delivery of goods to the right address. When gathering these information via our web-site, we do so only at your consent. All employees of Time's Up ApS have access to these information.

The details are passed on to the delivery/shipping company in order for the delivery to be executed. No sensitive information are passed on. As a registrant with Time you have a legal right to know what information are stored, according to 'Persondataloven'. Any enquiries regarding this should be addressed to Time's Up ApS via e-mail on info@timesupshop.com

If you wish to end your subscription of information from Timesupshop, please send an email to info@timesupshop.com.

Security

For the safety of your personal information, Timesupshop uses Thawte Web Server SSL Certificates to encrypt information passed to and from the website during registration and checkout. When placing an order, you can immediately check the security validity by clicking the padlock icon that appears in the URL line of your browser window when SSL is activated.

Cookies

Cookies are used by the Timesupshop in order to improve your experience when browsing and using the website. The cookie identifies your computer and allows the site to remember your personal settings. Time's Up will not operate properly when cookies are disabled in your web browser.

Disclaimer

Timesupshop's ambition is for the website to always be up and running, however Time's Up cannot guarantee this.

Timesupshop cannot guarantee that all the products shown are available at the time you place your order. In the event the product you order is no longer available you will be contacted by e-mail shortly after placing your order.

Due to the color settings of your computer, the colors of the products shown in the pictures can differ from their actual colors. Time's Up cannot be held responsible for any such discrepancy.

Prices

All prices in the Time's UP Store are stated in EUR. The price of each product is stated excluding shipping costs but inclusive of the Danish rate of VAT according to the used goods regulation. Goods ordered outside the EU may incur import taxes by Customs and Excise in the respective countries.

Price changes

Timesupshop reserves the right to change prices of the products sold. The prices of the products will, during the time of placing an order, be valid throughout that specific process.

Payment

Timesupshop accepts payment by VISA, Mastercard and Dankort. The full payment is charged when the package is dispatched.

Order confirmation

You will receive an order confirmation by e-mail shortly after placing your order.

Shipping confirmation

Your order will be dispatched within 8 days from the time you placed your order. As soon as your order is dispatched, you will receive a shipping confirmation by e-mail. For buyers outside Denmark the shipping confirmation will include carrier and tracking number information. For buyers in Denmark the shipping information will include carrier information.

Shipping and collecting packages within Denmark

Orders within Denmark will be shipped with Danish national post (PostDanmark). Depending on the size of the package you will receive it to your mailbox or you will be asked to pick it up at your local post office.

Shipping and collecting international packages

International orders will be shipped with UPS. With the help of your tracking number information you can track your package at the UPS website (www.ups.com). The package will be delivered to the address you have stated as your delivery address. Since UPS couriers require your signature when delivering the goods, you will have to be present at specified shipping address at the time of the delivery.

Delivery time

Time's Up ApS aims to dispatch goods as quickly as possible and customers should expect to receive their goods within two weeks (14 days) of receiving an order confirmation. Danish orders will be delivered within 1-3 days from the day you received the shipping confirmation. International orders will be delivered within 2-8 days from day you received the shipping confirmation.

Currencies

Timesupshop cannot be held responsible for any currency changes or currency exchange rates any bank may have when exchanging the EUR into any other currency.

Exchanges, returns and refunds

The customer reserves the right to return the goods within two weeks (14 days) of receiving the goods on condition of the following: The goods are returned in the same condition and quantity as when received. The goods are unused other than for the pupose of trying on for fit. If there is evidence to suggest that the goods have been used to a degree such as to decrease the value of the product, the customer loses his/her right to exercise a return. For some goods, the original packaging may constitute part of the value of the good, such as a shoe box for a pair of shoes and hence the same rules apply to this. Returned goods are checked and if the above conditions are fulfilled, the amount is deposited back into the customer's account.

When exercising your right to return an item, the shipment is paid by the customer. When returning an item, please enclose your receipt with your name, address and account no. Timesupshop will not compensate for returned packages lost in the return shipping. Refunds for returned products will be made as soon as possible, 30 business days at the latest, after Timesupshop receives the returned products.

Exchanges and sale

During sale or promotional offers the policy explained above will apply, except that Timesupshop will not accept exchanges.

Contact information to customer service

If you have any questions please contact the customer service at info@timesupshop.com.